Bloeddrukmeting bij uw huisdier

Hoge bloeddruk bij mensen is al zeer lang een bekend probleem. Bij huisdieren wordt dit probleem pas de laatste tijd onderkend.

Baarn

Tromplaan 3a 3742 AA Baarn
Routebeschrijving 035 - 541 56 32

Bij de kat wordt een te hoge bloeddruk vaak veroorzaakt door een onderliggende oorzaak, bijvoorbeeld een schildklier of nierproblemen. Dit wordt secundaire hypertensie genoemd.

Primaire hypertensie (dus zonder onderliggende ziekte) komt ook voor maar veel minder. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Wat is de bloeddruk?

Bij het samentrekken van het hart, wordt een “bloedgolf” door de slagaders voortgestuwd. Deze golf houdt de “systolische” bloeddruk op peil.

Tussen de hartsamentrekkingen in daalt de bloeddruk en op het laagste punt spreken we over de “diastolische” bloeddruk. Bij de kat meten wij de systolische bloeddruk.

Welke oorzaken kunnen een te hoge bloeddruk geven?

Zowel nierproblemen als een te actieve schildklier geven bij de kat vaak een te hoge bloeddruk. Bij katten met een nierprobleem of een schildklierprobleem moet daarom twee keer per jaar de bloeddruk worden gemeten.

Andere ziekten die soms gepaard gaan met een verhoogde bloeddruk zijn de ziekte van Cushing, hyperaldosteronisme (een tumor van de bijnier) en sommige zeldzame tumoren.

Bij mensen is suikerziekte vaak de oorzaak van een verhoogde bloeddruk. Hoewel wij wel veel suikerziekte bij katten zien geeft dit zelden een verhoogde bloeddruk.

Van overgewicht wordt ook vermoed dat dit een rol kan spelen bij verhoogde bloeddruk bij katten, bewezen is dit echter (nog) niet.

Waarom geeft een hoge bloeddruk problemen?

Door de hoge bloeddruk kunnen bloedvaten beschadigen en daardoor gaan lekken wat bloedingen kan veroorzaken. Vooral in het oog, de nieren, het hart en de hersenen kan dit ernstige problemen geven.

Door de hoge bloeddruk krijgt het hart ook meer arbeid te verrichten. De hartspier moet immers tegen een hogere bloeddruk in pompen.

Wat zijn de verschijnselen van hoge bloeddruk?

In de beginfase van hoge bloeddruk is dit voor een eigenaar eigenlijk niet te herkennen. Wel worden vaak verschijnselen van de onderliggende oorzaken gezien.

Nierproblemen

Bij nierproblemen zien we veelvuldig vermageren, veel drinken en een verminderde eetlust soms in combinatie met braakklachten.

Schildklierproblemen 

Katten met een overactieve schildklier vermageren en drinken ook meer, terwijl zij vaak juist veel eten.

Bloedingen 

Als de bloeddruk langer te hoog is ontstaan vaak bloedingen. Afhankelijk van de plaats waar deze optreden kunnen de verschijnselen verschillend zijn. Acute blindheid wordt meestal gezien als er een bloeding in het oog optreedt.

Bij bloedingen in de hersenen treden hersenverschijnselen op de voorgrond. Een wankele gang, vreemd gedrag of moeite met de coördinatie kunnen dan gezien worden.

Een enkele keer wordt een bloedneus waargenomen. In de praktijk blijkt dat oudere katten met vage klachten waarbij wij de bloeddruk meten regelmatig een te hoge bloeddruk hebben.

Hoe wordt de bloeddruk bij de kat gemeten?

Als er aanwijzingen zijn voor een hoge bloeddruk (bijvoorbeeld als nierfalen of een actieve schildklier is gediagnosticeerd) wordt bij ons op de praktijk een bloeddrukmeting middels High Definition Oscillometry uitgevoerd.

De gebruikte methode is vergelijkbaar met de routinematige bloeddrukmeting bij mensen. Bij katten zijn de slagaders echter zo klein dat deze speciale apparatuur nodig is om de “bloedgolf” te meten.

Bloeddrukmeting is mogelijk aan zowel staart als voor- of achterpoot. De normale bloeddruk bij de kat varieert van 120 tot 160 mm Hg.

Pas als er sprake is van een herhaalde meting boven de 180 mm Hg is behandeling zeker noodzakelijk. Boven de 160 mm Hg zijn controle metingen noodzakelijk.

Kan hoge bloeddruk behandeld worden?

Als bekend is welke ziekte de hoge bloeddruk veroorzaakt moet deze natuurlijk allereerst behandeld worden. Soms is dit al voldoende om de bloeddruk weer binnen aanvaardbare grenzen te krijgen.

Vaak is echter aanvullende medicatie nodig, specifiek gericht op het verlagen van de bloeddruk. Bij katten werkt amlodipine meestal het beste. Een groot voordeel is dat dit middel veilig kan worden ingezet bij nierpatiënten.

De reactie op medicatie is nogal verschillend per kat, daarom wordt de bloeddruk tijdens de behandeling regelmatig gemeten.

Sommige patiënten moeten meerdere bloeddrukverlagers gecombineerd hebben om een goed resultaat te bewerken. Soms kan een zoutarme voeding ook bijdragen aan een verlaging van de bloeddruk.

In ieder geval is het uit den boze om katten met een te hoge bloeddruk “zoute” voeding of snoepjes te geven (bijvoorbeeld kaas, chips).

Wordt mijn kat weer beter?

Meestal is de behandeling met medicijnen succesvol. Binnen een aantal weken is de bloeddruk vaak goed gereguleerd. Wel moet de grote meerderheid van de patiënten levenslang behandeld worden en regelmatig gecontroleerd worden om zeker te weten dat de bloeddruk op peil blijft met dezelfde dosering.

Katten met hypertensie kunnen nog vele jaren leven als de bloeddruk goed gereguleerd blijft en de eventuele onderliggende ziekte controleerbaar is.