Voor verschillende ingrepen zal uw hond onder narcose moeten. Wat houdt dit precies in en wanneer is het nodig?

Hillegom

Maerten Trompstraat 1-3 2182 XD Hillegom
Routebeschrijving 0252 518020

Mijn hond onder narcose

Narcose wordt ook wel anesthesie genoemd. De anesthesie zorgt ervoor dat uw hond niets meekrijgt van de operatie.

Uw hond is volledig verdoofd, zodat het dier geen pijn ervaart.

Mijn hond moet onder narcose, wat nu?

Voorafgaand aan de anesthesie onderzoekt de dierenarts uw hond. Dit is een algemeen onderzoek waarbij er onder andere nadrukkelijk wordt geluisterd naar het hart en de longen.

In sommige gevallen zal uw dierenarts u aanraden aanvullend onderzoek te doen voor de narcose, zoals een röntgenfoto, echo of bloedonderzoek.

Op deze manier kunnen de risico’s van de operatie worden ingeschat en mogelijk de narcosemiddelen worden aangepast.

Pre-anesthetisch bloedonderzoek

Het bloedonderzoek wordt ook wel pre-anesthetisch bloedonderzoek genoemd. Bij dit onderzoek worden onder andere de nier- en leverwaarden van uw huisdier onderzocht.

Op deze manier kan er een inschatting worden gemaakt of het lichaam de anesthesiemiddelen goed kan verwerken.

Moet mijn hond nuchter zijn?

Het is belangrijk dat uw hond vóór de operatie nuchter is. Dit betekent dat de hond 12 uur voor de ingreep geen eten meer mag krijgen. Uw hond mag wel gewoon water drinken.

Hoe wordt mijn hond onder narcose gebracht?

Uw hond kan op verschillende manieren onder narcose worden gebracht:

De dierenarts zal bepalen wat de meest ideale manier is om uw hond onder narcose te brengen.

Dit is onder andere afhankelijk van het gemoed en de conditie van uw hond.

Wat zijn de risico’s van een narcose bij mijn hond?

Helaas brengt de anesthesie van een hond altijd risico’s met zich mee. De middelen die bij de narcose worden gebruikt, kunnen onder andere effect hebben op de bloeddruk of ademhaling van de hond.

Gelukkig zijn de risico’s van een narcose tegenwoordig veel kleiner dan voorheen.

Voor een jonge en gezonde hond is de kans op complicaties tijdens de narcose zelfs zeer klein.

De risico’s zijn iets groter bij een oudere en zieke hond. In dat geval adviseert de arts vaak aanvullend onderzoek voor de narcose.

Andere factoren die een rol spelen bij de narcose zijn de leeftijd, het gewicht, het ras en de algemene conditie van de hond.

Risico’s van narcose beperken

Om de risico’s van de narcose zo klein mogelijk te maken, wordt uw hond tijdens de narcose continu gemonitord. De dierenarts en assistent houden uw hond tijdens de operatie strikt in de gaten.

Daarnaast monitoren we uw hond met bewakingsapparatuur. De apparatuur meet de hartslag, ademhaling, het zuurstofgehalte van het bloed en de lichaamstemperatuur tijdens de operatie.

De meters geven een alarm als één van de metingen buiten de normale waarden ligt.

Wat gebeurt er met mijn hond na de narcose?

Na de operatie wordt uw hond naar de uitslaapkamer gebracht. Hier kan uw hond in een rustige en warme omgeving bijkomen van de narcose.

De assistente zal ook hier continu de hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur en toestand van uw hond monitoren. De dierenarts bepaalt vervolgens op welk tijdstip de hond naar huis mag.

Op welk tijdstip de hond weer naar huis mag, hangt af van het type operatie, de anesthesie en de toestand van de hond.

Soms kan de hond dezelfde dag weer naar huis. In andere gevallen moet de hond één of meer dagen in de kliniek blijven.

Wat zijn de kosten van de narcose?

De kosten van de narcose zijn verschillend, en hangen onder andere af van:

Twijfels of vragen?

Heeft u een vraag over een narcose bij uw hond, of de kosten er van? Of een andere vraag?

Neem dan contact met ons op.

Hillegom

Maerten Trompstraat 1-3 2182 XD Hillegom
Routebeschrijving 0252 518020