Labrador herfst

Hartafwijkingen bij de hond

Hartaandoeningen komen steeds vaker voor bij honden. Vermoedelijk heeft dit te maken met de stijging van de gemiddelde levensduur door verbeterde verzorging, voeding en diergeneeskundige zorg.

Hartaandoeningen komen bij ongeveer 10 procent van de honden op een gegeven moment in hun leven, voor.

Sommige hartziekten komen vanaf de geboorte voor, bijvoorbeeld het ventrikelseptumdefect(gaatje in het hart), andere ziekten ontwikkelen zich gedurende het leven en geven pas op oudere leeftijd problemen.

Werking van het hart

Het hart van de hond is net zoals dat van mensen een spier die door een ingenieus systeem van kamers en kleppen als pomp functioneert. Het hart heeft vier compartimenten, twee zogenaamde boezems en twee kamers.

Bloed komt binnen vanuit de grote holle aders uit het lichaam in de rechter boezem, vandaar wordt het richting rechter kamer gepompt waarna het de longen in gepompt wordt.

Vanuit de longen komt het bloed vervolgens, voorzien van zuurstof terug in de linker boezem en gaat hiervandaan naar de linker kamer. Vanuit de linker kamer wordt het zuurstofrijke bloed het lichaam in gepompt. Dit gaat in eerste instantie via de aorta (grote lichaamsslagader). Eigenlijk verschilt het hart van de hond niet of nauwelijks van dat van de mens.

Symptomen van hartziekten bij de hond

De symptomen van de verschillende hartziekten lijken vaak sterk op elkaar. Vaak worden ze ook verward met verschijnselen die de eigenaar vaak interpreteert als “ouder worden”.

Het ouder worden van de hond? 

Minder energie en sneller moe worden zijn typisch. Natuurlijk denk je als eigenaar van een wat oudere hond dat dit “erbij” hoort. Verminderde eetlust en afvallen worden ook veel gezien. Bekender zijn de hoestklachten die bij veel hartproblemen van honden op een gegeven moment gaan optreden.

Vaak is voor een geoefend oog enige tijd daarvoor een diepere en wat snellere ademhaling opgevallen. Bij het voortschrijden van het probleem zal uiteindelijk ook benauwdheid gezien worden. Verraderlijk is dat hoestklachten ook bij heel veel andere aandoeningen die niet met het hart te maken hebben kunnen voorkomen.

Tenslotte kunnen flauwtes optreden. Soms zul je meerdere symptomen tegelijk bij een patiënt aantreffen terwijl het ook mogelijk is dat er iets duidelijk meer op de voorgrond treedt.

Hartziekten bij de hond

De meest voorkomende hartziekte bij de hond is de mitralis insufficiëntie door degeneratie. In het algemeen zien we dit op latere leeftijd pas problemen met hartfalen geven.

Door op tijd te starten met een therapie op maat, is de ziekte vaak lang controleerbaar met een uitstekende kwaliteit van leven.

We maken onderscheid tussen twee categorieën:

  1. Verkregen hartziekten: Deze aandoeningen ontwikkelen zich gedurende het leven van uw hond. Circa 95% van de hartaandoeningen vallen in deze groep. Hiervan zijn de twee meest voorkomende klepproblemen (mitralis insufficiëntie) en een hartspierziekte (Dilatatoire Cardiomyopathie DCM).
  2. Aangeboren hartafwijkingen: Met deze afwijkingen wordt de hond geboren. Dit zal vaak al op jeugdige leeftijd ontdekt worden. De afwijkingen binnen deze groep zijn veel zeldzamer.

Diagnose van hartafwijkingen bij de hond

Röntgenfoto's 

Met name om een beeld te krijgen van de longen zijn juist röntgenfoto’s geschikt. In de diagnostiek is dit van grote waarde. Hoesten is immers een van de meest voorkomende symptomen van een hartprobleem bij de hond.

Dit hoesten is ook een kenmerk van heel veel longziekten. Met een röntgenfoto zijn wij vaak in staat om te bepalen of een probleem vanuit het hart komt of vanuit de ademhalingswegen of longen.

In de controle van hartpatiënten op de hartpoli gebruiken we de röntgenfoto om te bepalen of er longoedeem aanwezig is.

Hartecho

Natuurlijk kunnen we ook zien of een hart te groot of te klein is en of de vorm normaal lijkt. Toch kunnen we dit vaak met een ECHO iets preciezer vaststellen.

Lees ook: Cardiologie bij honden 

Twijfels of vragen?

Heeft u het idee dat uw hond een hartafwijking heeft of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw Sterkliniek in de buurt

Neem contact op met een dierenarts

Ziet u symptomen in dit artikel terug bij uw dier? Maak een afspraak bij een kliniek. Een dierenarts kan beoordelen of behandeling nodig is.

Vind uw kliniek