Pup met poot in bek

Het Parvo virus bij de hond

Jaarlijks ziet elke dierenartsenpraktijk een aantal pups met Parvo. Parvo is een virusziekte die jonge honden ernstig ziek maakt en vaak leidt tot de dood.

Neem onmiddelijk contact op met uw dierenarts

Ziet u symptomen in dit artikel terug bij uw dier? Raadpleeg direct een dierenarts.

Parvo is zeer besmettelijk! 

Het virus is uitermate besmettelijk en veroorzaakt zes tot tien dagen na besmetting zeer acute en hevige maag- en darmontstekingen.

Symptomen van Parvo bij pups

De symptomen zijn:

Parvo en pups van de hondenhandel 

De meeste pups met Parvo komen uit de ‘hondenhandel’. Dit zijn kennels en/of puppyboerderijen, waar vaak verschillende hondenrassen te koop zijn en grote aantallen puppies bij elkaar gehuisvest worden.

Deze pups zijn vanaf veel verschillende locaties bij elkaar gebracht, vaak vanuit het buitenland.

De infectiedruk

De vaccinatiestatus van deze hondjes is lang niet altijd bekend en daardoor lopen zij een groot risico onbeschermd te zijn tegen parvo.

De infectiedruk voor Parvo is door het bij elkaar brengen van pups uit verschillende nesten juist extra hoog op de handelsadressen.

Een pup loopt daar dan ook de infectie op en wordt vervolgens ziek op het nieuwe adres.

Verminderde weerstand van de pups

Verminderde weerstand, door stress vanwege het (te vroeg) verlaten van het eigen nest en door de vele ziektekiemen waarmee de pup in aanraking is geweest bij de handelaar, verhogen de kans op het aanslaan van de infectie.

Koop een pup bij degene die het nest gefokt heeft en niet bij een handelaar is dan ook een belangrijk advies.

Mijn pup heeft Parvo, wat nu?

De besmetting kan eenvoudig door de dierenarts vastgesteld worden met een test van de ontlasting.

Quarantaine

De hond moet dan direct in quarantaine (isolatie) worden gebracht, zodat hij/zij niet meer in contact komt met andere dieren. En er moeten strenge hygiënische maatregelen worden getroffen bij de verzorging.

Medicijnen bij parvo

Er is een goed werkend medicijn tegen deze virusziekte, maar dit werkt het beste als het in een vroeg stadium gegeven wordt: een vlotte diagnose is dus belangrijk.

Intensive care en parvo

Daarnaast bestaat de behandeling uit intensieve ondersteunende maatregelen voor het zieke dier als infusen en medicatie. Veel honden overleven de massale aanval van het virus op het lichaam niet. Hoe ouder en hoe sterker de pup is, hoe groter de kans om te overleven.

Snelle diagnose

Daarnaast is het belangrijk de diagnose zo snel mogelijk te stellen, zodat de ondersteunende therapie de pup een overlevingskans kan bieden.

Parvo bestrijden 

Het virus is zeer sterk en kan drie tot zes maanden overleven in de omgeving.

Het laat zich zeer slecht bestrijden en kan alleen gedood worden met een sterk geconcentreerde bleekwateroplossing of door besmette kleding op negentig graden te wassen. De praktische uitvoering hiervan is lastig in een huis met meubels, gordijnen en vloerbedekking. Daarom is het belangrijk om, als er in een kennel of huis een besmette pup heeft geleefd, gedurende zes tot twaalf maanden geen jonge honden binnen te laten.

Parvo kan dus tot een half jaar overleven in uw huis. Na diagnose moet het huis grondig ontsmet worden en zeker zes maanden geen (andere) jonge pups ontvangen voor besmettingsrisico.

Parvo voorkomen 

Het belangrijkste om Parvo te voorkomen, naast aankoop van een pup van een fokker en niet van een handelaar, is vaccinatie tegen het virus.

Het advies is om een pup op een leeftijd van zes, negen en twaalf weken en één jaar in ieder geval te vaccineren. Eventueel nog extra in het eerste levensjaar wanneer er een hoger risico is.

Vervolgens is het zeer verstandig om ook de volwassen hond voldoende vaak te blijven vaccineren. Voor informatie over het vaccinatieschema kunt u terecht bij uw Sterkliniek dierenarts.

Neem onmiddelijk contact op met uw dierenarts

De gezondheid van uw dier is in gevaar. Raadpleeg direct een dierenarts.

Vind uw kliniek