Hond op tafel

Voeding – Neutraceuticals

Wat voer ik mijn hond? Neutraceuticals! Deze vraag lijkt gemakkelijk te beantwoorden met “.. hondenvoer natuurlijk!” maar daarmee is de kous tegenwoordig nog niet af!

Wet- en regelgeving 

De wet- en regelgeving op het gebied van gezelschapsdierenvoeders is ronduit karig te noemen en dat betekent dat de consument slechts geringe nuttige informatie kan ontlenen aan de tekst op een verpakking. Tel daarbij op de enorme marketingactiviteiten en de eigenaar ziet door de bomen het bos niet meer.

Voerkeuze gebaseerd op advies

Dat betekent dat een aankoop wordt gebaseerd op advies van deskundigen en op informatie die uit andere bronnen kan worden verkregen. Informatie die via internet is te verkrijgen is zelden van een wetenschappelijk gehalte. Bronnen zijn niet vermeld en de informatie wordt meestal niet getoetst.

Al met al zorgt dit er voor dat de bewuste keuze van een voeding voor de hond niet meevalt.

“Neutraceuticals” in diervoeding 

De afgelopen jaren richten vooraanstaande fabrikanten zich op voedingen die de gezondheid van de hond extra ondersteunen door middel van toevoegingen die hier aan kunnen bijdragen.

Toevoegingen 

Deze toevoegingen worden de zogenaamde neutraceuticals genoemd. Door de vaak moeilijk te onthouden namen en de soms ingewikkelde werkingsmechanismen zijn velen van deze neutraceuticals onbekend bij grote groepen huisdiereigenaren.

Er van uitgaande dat de basis wordt gevormd door een hoogwaardige voeding die de hond optimaal voorziet in zijn voedingsbehoeften en die aangepast is aan de levenssituatie van de hond kan gekeken gaan worden welke neutraceuticals nuttig kunnen zijn voor de hond.

Preventieve voeding voor uw dier

Neutraceuticals kunnen een preventieve werking hebben, dat wil zeggen deze stoffen hebben de eigenschap een bepaalde aandoening te kunnen voorkomen. De mate waarin deze stoffen dat doen bepaalt of er sprake is van een fysiologische voeding of een dieetvoeding.

Voer en een genezende werking bij uw dier

Ook kan er sprake zijn van een curatieve werking, hierbij hebben de neutraceuticals een genezende werking. Deze voedingen behoren tot de diëten en blijven hier verder buiten beschouwing.

Voer en verlichting bij uw dier 

Naast een preventieve of curatieve werking kennen we ook nog een palliatieve werking. Hierbij wordt niet de oorzaak aangepakt maar worden de gevolgen van de aandoening voor het dier verzacht.

Ondersteuning van organen door voer bij uw dier

Diverse orgaansystemen worden tegenwoordig ondersteund door neutraceuticals. Ter ondersteuning van het maagdarmkanaal kennen we onder andere zeoliet, psyllium, FOS, MOS, en gecheleerde sporenelementen.

Bescherming van kraakbeen 

Voor een bescherming van het kraakbeen worden onder andere chondroïtine, glucosamine en omega-3 vetzuren gebruikt.

Vertragen van verslechtering oogstructren 

Degeneratie van verschillende oogstructuren kan vertraagd worden door de toevoeging van onder andere luteïne.

Anti-oxidanten 

Diverse stoffen met anti-oxidatieve eigenschappen beschermen de lichaamscellen tegen een te snelle veroudering en sommige van deze stoffen kunnen op celkernniveau het DNA beschermen. Sommige toepassingen zijn relatief nieuw in de voeding voor gezelschapsdieren maar hebben in de voeding voor mensen of voor landbouwhuisdieren al langer hun nut bewezen.

Naast commerciële redenen kunnen ook productietechnische redenen sommige toevoegingen onmogelijk maken. Maar indien het technisch mogelijk is en financieel haalbaar dan zullen zeker nog meer neutraceuticals toegepast gaan worden.

Conclusie 

Samenvattend kunnen we stellen dat op dit moment veel gezelschapsdieren optimaal kunnen profiteren van de wetenschappelijke kennis op het gebied van de neutraceuticals die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de levenskwaliteit en levensduur van onze huisdieren.

Twijfels of vragen?

Wilt u meer weten over voeding bij uw dier? Neem contact op met uw Sterkliniek in de buurt