Kat likt neus

Atopie kat

Atopie kan leiden tot ernstige huidklachten en longklachten.

Ernstige huidklachten bij uw kat

Atopie komt voor bij katten. Atopie kan leiden tot ernstige huidklachten en longklachten. Het beeld van de huidklachten bij de kat is verschillend. 

Een enkele keer hebben katten dezelfde verschijnselen als honden met atopie; ze bijten en hebben jeuk op de onderpootjes. Ook zien we oorontstekingen als gevolg. De eerste klachten worden meestal gezien voor de leeftijd van 3 jaar.

Katten waar huidklachten op latere leeftijd optreden is atopie minder waarschijnlijk. Atopie kunnen wij onderzoeken. Wij willen eerst de andere mogelijke oorzaken van huidklachten uitsluiten.

Onderzoek naar de huidklachten van uw kat

Via bloedonderzoek en desensibilisatie is onderzoek en behandeling mogelijk via de cascade regeling. Nadere informatie kunt u via ons krijgen. Graag willen wij u helpen en begeleiden om uw kat van de jeuk en huidklachten af te helpen.

Extern laboratorium 

We kunnen atopie tegenwoordig onderzoeken door bloed (serum) af te nemen en dit op te sturen naar een speciaal hier op ingericht gecertificeerd laboratorium; Artu Biologicals te Lelystad.

Diverse allergenen worden bij uw kat onderzocht 

Vierentwintig verschillende "allergenen" worden dan onderzocht. Deze allergenen variëren van graspollen tot verschillende huisstofmijten.

Dat betekent dat we in het bloed kunnen zien tegen welke allergenen de kat veel antilichamen maken en waar ze dus overgevoelig voor zijn. De duidelijke en overzichtelijke uitslagen en een eventueel behandeladvies worden per mail door mij aan u doorgestuurd (zie voorbeeld uitslagen). Hierna hebben we telefonisch overleg.

Behandelmethoden van atopie bij uw kat

Er zijn verschillende behandelmethoden voor de kat.

Wij streven naar een zo vriendelijk mogelijke behandeling zonder bijwerkingen.

Er zijn meerdere medicatie tegen atopie

Afhankelijk van de ernst van de atopie bij de kat zal er gekozen worden voor een therapie of een combinatie therapie. Dit gebeurd uiteraard in overleg met de eigenaar.

Twijfels of vragen?

Heeft uhet vermoeden dat uw kat een allergie heeft of atopie? Neem dan contadct op met uw Sterkliniek in de buurt

 

Neem contact op met een dierenarts

Ziet u symptomen in dit artikel terug bij uw dier? Maak een afspraak bij een kliniek. Een dierenarts kan beoordelen of behandeling nodig is.

Vind uw kliniek