Kat bloeddruk meten

Hoge bloeddruk bij katten: een sluipmoordenaar

Een hoge bloeddruk (hypertensie) wordt ook wel ‘de sluipmoordenaar’ genoemd. De reden daarvoor is dat een hoge bloeddruk bij, met name oudere katten, aanwezig kan zijn zonder duidelijke symptomen. In die periode kan er al veel orgaanschade ontstaan.

De bloeddruk meten bij de kat

Bloeddruk meten is in de dierenartsenpraktijk nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is pas een jaar of tien geleden dat dierenartsen in de praktijk begonnen met het meten van de bloeddruk bij katten.

Dat het belangrijk is, daar twijfelt niemand meer aan. Hoge bloeddruk komt bij oudere katten veel voor en kan enorme schade aanrichten.

De gevolgen van een te hoge bloeddruk bij uw kat

Door de hoge bloeddruk kunnen bloedvaten beschadigen en daardoor gaan lekken, wat bloedingen kan veroorzaken.

Vooral voor de volgende organen kan dit ernstige problemen geven:

Niet alleen kunnen de nieren schade ondervinden door een te hoge bloeddruk, ze kunnen ook de veroorzaker van een hoge bloeddruk zijn. Een te snel werkende schildklier kan een andere aanleiding zijn en soms is er geen aanwijsbare oorzaak.

Hoe wordt de bloeddruk van mijn kat gemeten?

De bloeddruk kan op twee manieren gemeten worden

Deze laatste methode is iets onnauwkeuriger maar wel minder stressvol voor de kat. Vraag uw dierenarts om de bloeddruk van uw kat te controleren, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijkse gezondheidscontrole van uw kat, iets dat veel diereneigenaren er bij in laten schieten. Middels preventieve zorg worden grote problemen voorkomen.

De bloeddruk van de kat

De normale bloeddruk bij de kat varieert van 120 tot 160 mmHg. Pas als er sprake is van een herhaalde meting boven de 180 mm Hg is behandeling zeker noodzakelijk. Boven de 160 mmHg zijn controle metingen noodzakelijk.

Natuurlijk wordt een verhoging van de bloeddruk vanwege het dierenartsbezoek ingecalculeerd.

Op een gevorderde leeftijd is een regelmatige controle zeker zinvol, uw Sterkliniek dierenarts zal u graag adviseren.

Neem contact op met een dierenarts

Ziet u symptomen in dit artikel terug bij uw dier? Maak een afspraak bij een kliniek. Een dierenarts kan beoordelen of behandeling nodig is.

Vind uw kliniek