Sterkliniek.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere dierziekten, aandoeningen en diermedicijnen. De website is een uitgave van de Sterkliniek Dierenartsen BV, een organisatie die de kwaliteit in de Diergeneeskunde voortdurend wil verbeteren.

Doel

Sterkliniek.nl is bedoeld voor iedereen die betrouwbare medische informatie zoekt over dieren of iets wil weten over de kwaliteit bij Sterkliniek Dierenartsen. De informatie op de site wordt door de opstellers voortdurend aangepast aan de actualiteit maar zal echter nooit volledig kunnen zijn. Dierenartsen maken deel uit van de redactie en informatie over dierziekten en diermedicijnen wordt uitsluitend opgesteld door dierenartsen.

Auteursrecht

Sterkliniek Dierenartsen heeft het auteursrecht op de content van deze site. De content van deze site mag niet worden gekopieerd, bewerkt of vertaald, tenzij er vooraf  schriftelijke toestemming is verleend door Sterkliniek Dierenartsen BV.

Aansprakelijkheid

  • Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Sterkliniek Dierenartsen BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie inzake dierziekten en diermedicijnen op deze site.
  • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over de gezondheid, medicatie of de behandeling van uw dier dient u altijd een dierenarts te raadplegen.
  • Sterkliniek Dierenartsen BV bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Sterkliniek Dierenartsen BV heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy

Sterkliniek Dierenartsen BV gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij zullen voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy. Laatst gewijzigd: 20 november 2013