Bij Sterkliniek staan we voor kwaliteit. Dat betekent dat zeker de paraveterinair een coordinator van kwaliteit moet zijn.

Uniek in Nederland is het kwaliteitssysteem van het samenwerkingsverband Sterkliniek Dierenartsen. De oprichters van Sterkliniek Dierenartsen waren het erover eens dat zij de best mogelijke kwaliteit moeten bieden aan de cliënten en patiënten en hebben verschillende manieren gevonden om dit te realiseren.

Het kwaliteitssysteem zal altijd in ontwikkeling blijven wat correcte documentatie en communicatie tussen de Sterkliniek Dierenartsen organisatie en de lokale Sterklinieken enorm belangrijk maakt.

Verantwoordelijken binnen elke Sterkliniek

Om dit te coördineren zijn er binnen elke Sterkliniek vaak 1 of 2 medewerkers aangewezen. Vaak (ook) een paraveterinair, de kwaliteitscoördinator.

Enkele kwaliteitseisen die de kwaliteitscoördinator binnen de eigen Sterkliniek moet organiseren, coördineren en documenteren zijn:

Best Practice Richtlijnen

In samenwerking met specialisten in hun vakgebied zijn er verschillende behandelingsprotocollen opgesteld voor veel voorkomende aandoeningen. Aangezien behandelingsmethoden, medisch inzicht en medicijnen continue in ontwikkeling zijn is het van belang dat onze protocollen up to date blijven. Dit gebeurd met behulp van het Sterkliniek kwaliteitsteam en hun samenwerking met specialisten in Nederland en Europa. Het is de bedoeling dat de kwaliteitscoördinator erop toeziet dat elk dier volgens het protocol de beste medische zorg ontvangt die mogelijk is.

Nascholing

In de veterinaire branche is geen sprake van verplichte nascholing voor dierenartsen en/of paraveterinairen. Dit ontbreekt terwijl de medische mogelijkheden zich altijd blijven ontwikkelen. Om die reden zijn alle medewerkers van alle Sterkliniek Dierenartsen verplicht om jaarlijks aan een verplicht aantal nascholingsuren te voldoen.

Patiënt documentatie en registratie

Het spreekt bijna voor zich dat alle handelingen met een dier en communicatie over een dier ten alle tijden digitaal vastgelegd wordt. Op deze manier kan er geen informatie ontbreken en kan de dierenarts of paraveterinair te allen tijden over alle medische informatie van het dier beschikken. Dit is bijvoorbeeld al van belang wanneer de eigenaar een anti-parasitair middel komt ophalen die niet samen gegeven kan worden met bepaalde medicijnen. Uw Sterkliniek is hiervan op de hoogte en zal het advies hierop aanpassen. De kwaliteitscoördinator moet samen met de collega’s zorgen dat de documentatie steekproefsgewijs gecontroleerd wordt. Op deze manier is overdracht van patiëntinformatie binnen het team gewaarborgd.

Apparatuur

Sterkliniek Dierenartsen zorgt ervoor dat de röntgenapparatuur, anesthesieapparatuur en laboratoriumapparatuur jaarlijks door externe bedrijven gecontroleerd wordt. Omdat er gedurende het jaar ook kuren kunnen ontstaan moeten de Sterklinieken zelf periodieke controles uitvoeren om de correctheid van de apparatuur te blijven controleren. Dit is niet alleen van toepassing op de grotere machines maar ook zelfs op de thermometers in de koelkasten. Het mag immers niet voorkomen dat medicijnen die koel bewaard moeten blijven te warm worden. De kwaliteitscoördinator zorgt voor de organisatie en registraties van de controles en grijpt in wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Medicijnen

De opslag en het omgaan met medicijnen, van wormenkuur tot aan de opiaten, gebeurt ten alle tijden volgens de regels. Per medicijn is bekend hoe en waar het opgeslagen hoort te worden. Om de kwaliteit van de medicijnen te waarborgen worden deze eisen altijd gehonoreerd. Controle of dit daadwerkelijk gebeurd en wekelijkse controle van de verloopdata is één van de taken van de kwaliteitscoördinator.

Certificering

Om te controleren of alle 80 Sterkliniek vestigingen zich houden aan het kwaliteitssysteem van Sterkliniek Dierenartsen wordt elke kliniek elk jaar gecontroleerd. Die controle wordt uitgevoerd door het Sterkliniek Visitatiecommissie en door Lloyd’s Quality Register Assurance (LQRA). Ook de overkoepelende organisatie Sterkliniek Dierenartsen wordt jaarlijks door LQRA getoetst om de ISO 9001:2015 certificering te behouden. De kwaliteitscoördinator moet er tijdens de controles voor zorgen dat alles keurig in orde is zodat het Sterkliniek lidmaatschap niet in gevaar komt.

De rol van de kwaliteitscoördinator binnen de Sterkliniek is er dus één die veel tijd, aandacht, kennis en kunde vergt. Niet alleen worden de bijbehorende werkzaamheden gecontroleerd door de directe collega’s van het eigen team maar ook door collega’s van andere Sterklinieken en dus ook van een externe partij (LQRA). Dit alles om de kwaliteit van zorg voor de dieren ten alle tijden te kunnen waarborgen. Sterkliniek is er samen met de huisdiereigenaar voor de welzijn van het huisdier!

 

 

Door: Marloes Vork, senior-paraveterinair, uitgave 13 SterK. magazine