Hond bij stok

In januari 2015 ging Bob Carrière nader in op het bewegingsapparaat van de hond en hoe ons omgangsgedrag daar invloed op heeft.

Lees hier de PDF: Hulphond januari 2015

Verantwoord bewegen

Als veterinair orthopeed ben ik dagelijks met het bewegingsapparaat van onze huisdieren bezig. Grofweg omvat dit zenuwen, spieren, pezen, banden, gewrichten en botten. Als het zo omvattend is betekent dat ook dat er best wel eens wat mis kan gaan: breuken, scheuren, verstuikingen, artrose, kortom: van alles! Voeg daar nog eens de erfelijke gebreken zoals Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED) aan toe en u begrijpt dat ik mijn dagen kan vullen!

De honden van Hulphond

Het is heel belangrijk dat hulphonden zo lang mogelijk hun fantastische werk kunnen blijven doen. Allereerst worden potentiële hulphonden zorgvuldig uitgezocht op basis van hun genetische achtergrond. Om later een inschatting van te maken voor wat betreft de heupen en ellebogen, worden in de jeugd röntgenfoto’s gemaakt die door specialisten kritisch worden bekeken op afwijkingen. Maar het is nog veel belangrijker om de kans op stoornissen van het bewegingsapparaat te verkleinen!
De voeding

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op groeistoornissen (ernstige afwijkingen aan het skelet) veroorzaakt of verergerd kunnen worden door een verkeerde voeding in de zo belangrijke groeiperiode. Dat is de reden dat Hulphond heeft gekozen voor een A-merk.

Het grote voordeel van een A-merk is dat de grondstoffen geschikt zijn voor humane consumptie, wat iets zegt over de kwaliteit van deze grondstoffen. Ook is de receptuur constant en wordt er niet steeds gewisseld, hetgeen ook weer bijdraagt aan een goede kwaliteit. Voor het groeiend skelet is een uitgebalanceerde samenstelling van mineralen van groot belang. Dit is ook de reden dat NIETS bijgevoerd mag worden.

Beloningen kunnen geschieden met de eigen brokjes. Verstoringen van bijvoorbeeld de calciumbalans, kunnen grote gevolgen hebben voor het skelet. Een verkeerde voeding in de jeugd kan later leiden tot artrosevorming door slecht gevormd kraakbeen. Sterkliniek Dierenartsen heeft net een voorlichtingsfolder uitgegeven getiteld: “Groeien doe je maar één keer!” Hier vindt u veel tips in terug voor een verantwoorde voeding tijdens de groei.

De beweging

Gedurende het eerste levensjaar is gedoseerd bewegen van groot belang om problemen te voorkomen. Vuistregel is dat de wandeling niet langer mag duren dan het aantal levensmaanden maal 5 minuten AAN DE LIJN. Dus een hond van 6 maanden mag een half uur aan de lijn wandelen. Natuurlijk mag dit vaker op een dag. Te lang loslopen is schadelijk voor de ontwikkeling van de gewrichten.

De moderne huishond kan dat helaas niet meer verdragen. Traplopen mag, mits u het tempo bepaalt, trede voor trede. Uit de auto springen mag als het op een zachte ondergrond is. Ballen en stokken gooien is ongewenst. Dit is namelijk een enorme belasting voor de jonge gewrichten.

Tot slot

Aan de lijn lopen zorgt voor een goede interactie tussen baas en hond. Af en toe even loslopen is geen probleem, als het maar kort is. Kreupel lopen en dergelijke, moet u direct melden en laten onderzoeken door een arts. Op deze manier kunnen we met z’n allen zorgen voor een verantwoord bewegende hulphond, met als doel zo veel mogelijk hulphonden zo lang mogelijk te laten werken en wie wil dat niet?!

Bob Carrière, Dierenarts

Directie Sterkliniek Dierenartsen