Heeft uw kat gewichtsverlies zonder dat u wil dat de kat afvalt? Of braakt uw kat regelmatig zonder verklaring? Het kan zijn dat uw kat last heeft van de nieren.

Strijen

Noordstraat 8 3291 TG Strijen
Routebeschrijving 0186 - 612 066

Wat voor functie hebben de nieren bij mijn hond of kat?

De belangrijkste taak van de nieren bestaat uit het filtreren van afvalstoffen uit het bloed en deze te concentreren in de urine. De nier is bij wijze van spreken de ‘zuiveringsinstallatie’ van het lichaam. Dagelijks stroomt het totale bloedvolume er meerdere keren doorheen!

Wanneer deze afvalproducten in het bloed zouden blijven, zouden er relatief snel vergiftigingsverschijnselen optreden.Daarnaast zorgen de nieren voor het concentreren van de urine, meer of minder naar behoefte, en draagt zo aanzienlijk bij aan het regelen van de waterhuishouding.

Een andere functie van de nier is de afgifte van een stof (renine) dat de bloeddruk regelt.

Wat is nierfalen?

Wanneer de werking van de nieren over een langere periode afneemt noemen we dat chronische nierinsufficiëntie of chronisch nierfalen. Het voltrekt zich vaak sluipend en meestal onopgemerkt.

Het is verbazingwekkend hoe lang nieren een verminderde functie kunnen compenseren. Pas als meer dan 75 procent van de nierfunctie verloren is gegaan, tonen de katten verschijnselen van de aandoening.

Het is daarom, in de meeste gevallen, lastig te achterhalen wat de ziekte heeft veroorzaakt. Enkele oorzaken zijn:

Wat zijn de symptomen?

Is nierfalen te voorkomen?

Het is zinvol om vanaf middelbare leeftijd (acht jaar en ouder) bij het jaarlijkse routineonderzoek ook de nierfunctie te controleren.

Hoe eerder chronische nierinsufficiëntie wordt vastgesteld en naar behoren wordt behandeld, hoe meer nierlichaampjes nog functioneren en hoe beter de kansen zijn.

Diagnose nierfalen bij uw kat

Een urineonderzoek geeft een eerste aanwijzing in de richting van nierfalen; als de urine slecht geconcentreerd is en er zitten eiwitten in, is dit een reden om de functie van de nieren nader te onderzoeken.

De definitieve diagnose wordt gesteld door middel van bloedonderzoek, de nierwaarden worden gecontroleerd maar ook de mineralen in het bloed. Deze zijn nogal eens afwijkend bij katten met chronisch nierfalen.

In de meeste gevallen is een echo geïndiceerd om te kijken of de structuur en vorm van de nieren in orde is, dit geeft belangrijke informatie voor de prognose.

Bij tenminste één op de vijf katten met chronische nierinsufficiëntie is de bloeddruk langdurig te hoog. Dit kan weer extra schade opleveren aan de nieren. Daarom is een bloeddrukmeting een noodzakelijk onderdeel van de diagnose/behandeling.

algemeen

Behandeling nierfalen bij kat

De therapie bestaat uit verschillende maatregelen:

Kunnen de nieren van mijn kat herstellen na nierfalen? 

Verloren gegaan nierweefsel kan door het lichaam niet meer worden vervangen.

Chronische nierinsufficiëntie kan daarom niet worden genezen. Daarom is het belangrijk te weten dat de aandoening vroeger of later zal voortschrijden.

Het doel van de therapie is het voortschrijden van de ziekte te vertragen of in het gunstigste geval te stoppen, een regelmatige controle is van levensbelang om de progressie van de ziekte te kunnen monitoren en eventueel de therapie aan te passen.

Begeleiding bij nierfalen

Het regelmatig monitoren van de conditie van de nieren van uw kat is belangrijk als de kat last heeft van chronisch nierfalen. 

Voor de geschikte begeleiding voor uw kat, neem contact met ons op.

Strijen

Noordstraat 8 3291 TG Strijen
Routebeschrijving 0186 - 612 066