Het onderzoeken van heupdysplasie gebeurt middels een HD onderzoek bij hond en kat. Wat het onderzoek inhoudt, leest u hier.

Terneuzen

Vlietstraat 19 4535 HA Terneuzen
Routebeschrijving 0115 612200

Onderzoek naar heupdysplasie bij uw hond

Als uw hond last heeft van de erfelijke aandoening heupdysplasie (HD), ontstaat er vaak artrose.

Artrose is een pijnlijke aandoening. Om pijn en klachten zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om uw hond op tijd te laten onderzoeken op heupdysplasie.

Symptomen van heupdysplasie bij hond

Bij heupdysplasie bij de hond komen de volgende klachten of symptomen voor:

Wanneer onderzoek heupdysplasie bij hond?

Heeft u het idee dat uw hond pijn heeft? Of wilt u met uw hond fokken? Dan is het raadzaam om onderzoek te doen naar heupdysplasie.

Bij vermoeden van pijn

Sommige honden geven pijn heel slecht aan. Soms komt het voor dat een hond van acht jaar volledig versleten heupen heeft, zonder dat de hond heeft laten zien pijn te hebben.

In dit soort gevallen moet de ernst van de heupdysplasie niet onderschat worden. De hond heeft hier daadwerkelijk veel pijn aan.

Bij de wens om te gaan fokken

Bij sommige rassen is het verplicht of raadzaam om voor het fokken de hond te onderzoeken op heupdysplasie. Het beste is om de reu en de teef allebei te laten testen.

Zo is kans op een gezond nest het grootst.

Onderzoek naar HD bij uw hond

Bij het HD-onderzoek wordt uw hond allereerst orthopedisch onderzocht. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt van de heup. Een andere manier van onderzoek is de PennHip methode.

Methode 1: röntgenfoto’s bij uw hond
Op de röntgenfoto’s wordt er gekeken naar de manier waarop de heupkop en heupkom op elkaar aansluiten. Bij HD sluit de kom niet goed aan op de kop, waardoor er slijtage ontstaat.

Ook wordt er gekeken naar de diepte van de heupkommen en hoe het gehele gewricht eruitziet.

Methode 2: PennHip methode
Een andere manier om te onderzoeken of uw hond last heeft van heupdysplasie is de PennHip methode. Dit onderzoek kan al vanaf een leeftijd van 16 weken, en is daarom de beste manier om HD in een vroeg stadium aan te tonen.

Bij de PennHip methode wordt de bewegingsvrijheid van de heupkop in de heupkom onderzocht. Aan de hand daarvan kan er een inschatting worden gemaakt hoe groot de kans is dat uw hond heupdysplasie gaat ontwikkelen.

Voor dit onderzoek moet uw hond kort onder narcose. Vervolgens wordt er een serie van drie röntgenfoto’s gemaakt.

Aan de hand van deze foto’s kan de distractie-index worden berekend. De distractie-index wordt door uw dierenarts en het PennHip centrum in Pennsylvania berekend.

Onderzoek heupdysplasie: op welke leeftijd?

Voor het reguliere HD-onderzoek moet uw hond minimaal één jaar oud zijn. Kiest u voor de PennHip methode? Dit onderzoek kan vanaf de leeftijd van 16 weken.

Nadat het onderzoek is gedaan bij uw hond, zijn er vier uitslagen mogelijk;

  1. HD A: de hond heeft geen last van HD. Het kan zijn dat de hond wel drager is. Dan bestaat er een kans dat de pups van de hond wel HD krijgen.
  2. HD B: de hond heeft licht afwijkende heupen veroorzaakt door heupdysplasie. Gelukkig is de HD in dit stadium goed te behandelen.
  3. HD C/HD D: de hond heeft afwijkende heupen veroorzaakt door heupdysplasie. Bespreek de behandelmogelijkheden met uw dierenarts.
  4. HD E: de hond heeft misvormde heupen. De hond heeft last of gaat last krijgen van de heupen. De heupen mogen niet te zwaar worden belast.

De uitslag komt tot stand door de beoordeling van uw dierenarts en het HD-panel van de Raad van Beheer. De Raad van Beheer is een stichting die op rasverenigingen voor honden in Nederland toeziet.

Mogelijke operaties

Soms is er bij HD helaas een operatie nodig. Op een leeftijd van zes tot tien maanden kan er bij uw hond bijvoorbeeld een bekkenkanteling worden uitgevoerd.

Een bekkenkanteling bij uw hond

Bij een bekkenkanteling wordt het bekken doorgezaagd en vervolgens in een andere stand weer vastgezet.

Hierdoor zal de heupkop beter in de heupkom passen.

Een kunstheup bij uw hond

Als uw hond ouder is dan zes tot tien maanden, is er helaas vaak al sprake van artrose. Vaak heeft de hond dan een kunstheup nodig.

Met een operatie wordt de heup dan vervangen met een prothese.

De kosten van het HD-onderzoek bij uw hond

De kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van het type onderzoek. 

Twijfels of vragen?

Heeft een een vraag over het onderzoek of de kosten ervan, of twijfelt u of uw hond HD heeft? Neem contact met ons op.

Terneuzen

Vlietstraat 19 4535 HA Terneuzen
Routebeschrijving 0115 612200